Банкова сметка неподлежаща на запор:


Такс Авойд може да съдейства на физическо или юридическо лице за откриване и използване на банкова сметка, която да не подлежи на запор.

При налагане на запор върху банковите сметки на лицето тази сметка ще остане незапорирана и ще може да продължи да се използва за получаване и извършване на плащания. 

Сметката може да се открие и при наличие на запор върху другите сметки на лицето.

Банките не предлагат откриване на този тип сметки. Тяхното съществуване се явява „страничен ефект” на друг вид услуга, но сметката се използва като всяка друга разплащателна сметка, вкл. и през онлайн банкиране с възможност за карта към сметката. В допълнение по сметката не се начисляват месечни такси. 

Цена на услугата (дължима авансово):

- За физически лица - 167 лв.

- За юридически лица - 334 лв.