Преобразуване в акционерно дружество:


Както се обсъжда и в предоставените от Такс Авойд безплатни полезни съвети, акционерното дружество (АД) има предимство пред останалите видове дружества и ЕТ, в това че не задължава неговите акционери да се самоосигуряват дори и да полагат труд в дружеството. За повече подробности: Задължително осигуряване на собственици и съдружници? Не съвсем!

АД е и по-удачния избор, в случай че е необходимо да се увеличи капитала на дружество до необходим размер, с оглед кандидатстването му за издаване на лиценз или по европрограма.

Такс Авойд предоставя услуги по съдействие при преобразуване на търговски дружества (ООД, ЕТ, СД) в АД. Това ще даде възможност за възползване от горепосочените предимства на АД.

За целта е необходимо да притежавате електронен подпис на лице, което ще представлява преобразуваното дружество. Такс Авойд ще подготви необходимите документи и ще съдейства за тяхното вписване в търговския регистър, като клиентът ще има възможност да проследи процесът на вписване. 

АД е малко познавана правна форма в практиката и се счита „запазена” единствено за едър бизнес поради относителната сложност на съответната нормативна уредба, както и поради изискването за минимален капитал от 50 000 лв., 25% (12 500 лв.) от който следва да е внесен при регистриране на дружеството.

Реалността обаче е доста различна от всеобщата представа. АД като същност предполага разделена собственост и мениджмънт на дружеството, т.е. акционери и директори да са различни лица. С това са свързани и специфичните законови разпоредби за АД, а именно да защитят, доколкото е възможно, интересите на акционерите от действията на директорите.

Оперативната дейност на АД притежавано и управлявано от едни и същи лица на практика с нищо не се различава от дейността на ООД. Допълнителните законови изисквания целящи защита на акционерите губят смисъл и не е необходимо да се спазват. Търговския закон не предвижда административни наказания (глоби) за директорите нарушили някои от разпоредбите за работа на АД, защото се предполага, че акционерите ще им потърсят отговорност. Когато обаче те са едни и същи лица това е лишено от смисъл.

 
Услугата има следните ценови параметри:

    Преобразуване в

    ЕАД – 300 лв. + такса към търговския регистър за вписване по електронен път в размер на 90 лв. + възнагражение за проверителя (регистриран одитор) + съответните банкови и нотариални такси + ел. подпис на лице представляващо дружеството, в случай че то не притежава такъв.

    Преобразуване в

    АД – 350 лв. + такса към търговския регистър за вписване по електронен път в размер на 90 лв. + възнагражение за проверителя (регистриран одитор) + съответните банкови и нотариални такси + ел. подпис на лице представляващо дружеството, в случай че то не притежава такъв.

За да се възползвате от услугата ни по преобразуване в АД следва да имате готовност да се ангажирате в регистрационния процес до необходимото ниво.

Преобразуването в капиталово дружество (ООД, АД) има недостатък в това, че е необходимо ангажирането на одитор за изготвяне на доклад, за разлика от преобразуването в персонални – събирателни и командитни (СД и КД) дружества.

Освен това при преобразуване в АД, чистата стойност на имуществото (собствения капитал) на преобразуващото се дружество трябва да е поне 50 хил. лв.

Поради това следва да се обмисли дали няма да е по-изгодно регистрирането на ново АД (с 25% внесен капитал), в което съдружниците да имат същите дялове както и в настоящото си дружество, като впоследствие те да продадът дяловете си (при ООД) на АД-то, така че да останат единствено управители в ООД и да нямат задължение за самоосигуряване. АД-то може да се ползва като допълнителна нерегистрирана по ДДС фирма в дейността на групата. Нови дружества в групата може да се учредяват директно от АД-то, като по този начин отново няма да има задължение за самоосигуряване на управителите им, понеже последните няма да са директни собственици.

Цената на услугата е представена без ДДС. На регистрирани по ЗДДС лица се начислява допълнително ДДС върху цената.