Регистрация/Увеличение на капитал на дружество до необходим размер:


Често условията за издаване на лиценз, или за одобрение по европрограми съдържат изискване за размер на капитала на кандидатстващо дружество.

Това административно наложено изискване често не отразява действителния размер на необходимите за дейността средства. Никой сериозен предприемач не би развивал определена дейност ако знае, че не разполага с необходимите средства. В тази връзка не е необходимо административното определяне на техния размер като условие за одобрение на кандидатът за лиценз или за финансиране по европрограма.

Изискването за размер на капитала по-скоро не позволява на способни предприемачи да развиват дейност отколкото да защитава обществеността от дейността на недостатъчно капитализирани дружества. Това създава и подозрение дали тези изисквания не са целенасочени с оглед недопускане на дребни и средни играчи в един потенциално печеливш бизнес сектор.


Такс Авойд предоставя услуга по регистрация на дружество с желания от предприемача размер на капитала, който да е внесен изцяло, или увеличение на капитала на дружество до желания размер.

Услугата ще е полезна и за дружества, които имат желание да повишат своя престиж пред настоящи или бъдещи чуждестранни контрагенти чрез представянето на дружествен капитал с по-съществен размер.

Цената на услугата е 0,7% от размера на търсения капитал превишаващ наличните средства на предприемача. При желание Такс Авойд може да окаже и съдействие при регистрацията на АД, с 30% отстъпка от стандартната цена.

Цената на услугата не включва ДДС. На регистрирани по ЗДДС лица се начислява допълнително ДДС върху цената.